Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 24:e april 2018 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti 2018 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

  • Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
  • Bengt Stillström, representerar sig själv (näst största aktieägare)
  • Martin Svalstedt, valberedningens ordförande, representerar Stena Sessan (största aktieägare)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 25 april 2019 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2019 via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

PDF