Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (concordiamaritime.com).

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2020. Årsstämman hålls den 29 april 2020.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars, 2020. ca kl. 14:00 CET.

PDF