Delårsrapport 1 januari–30 juni 2020

Mycket volatilt kvartal  

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 300,7 (252,7)

  H1: MSEK 649,4 (563,4)
 • EBITDA
  Q2: MSEK 114,1 (53,3)

  H1: MSEK 237,3 (134,9) 

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK 28,3 (–39,2)

  H1: MSEK 57,3 (–37,4) 

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK 0,59 (–0,82)

  H1: SEK 1,20 (–0,78)

Händelser under andra kvartalet

 • Stena Performance CVC-kontrakt förlängt till maj 2021

 • Operativa utmaningar med besättningsbyten och Covid-19

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 649,4 (563,4)
 • EBITDA, MSEK 237,3 (134,9)
 • EBITDA, MUSD 24,5 (14,5)
 • Rörelseresultat, MSEK 106,6 (13,4)
 • Resultat före skatt, MSEK 57,3 (–37,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK 57,3 (–37,5)
 • Soliditet, % 31 (32)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 0 (–11)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 527,8 (219,3)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 1,20 (–0,78)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,57 (23,40)
 • Lost Time Injury 1 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 13:00 CET.

PDF