Delårsrapport 1 januari–30 september 2020

En svag tankmarknad

 • Totala intäkter
  Q3: MSEK 210,7 (259,2)
  9 månader: MSEK 860,1 (822,6)
   
 • EBITDA
  Q3: MSEK 45,1 (52,4)
  9 månader: MSEK 282,4 (187,3)
   
 • Resultat före skatt
  Q3: MSEK -35,9 (–35,6)
  9 månader: MSEK 21,4 (–73,0)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q3: SEK -0,75 (–0,75)
  9 månader: SEK 0,45 (–1,53)

Händelser under tredje kvartalet

 • Två planerade dockningar genomförda
 • Inkontraktering av Suezmaxandelar (motsvarande 1,7 fartyg)

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK: 860,1 (822,6)
 • EBITDA, MSEK: 282,4 (187,3)
 • EBITDA, MUSD: 30,1 (19,9)
 • Rörelseresultat, MSEK: 92,5 (2,9)
 • Resultat före skatt, MSEK: 21,4 (–73,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 21,4 (–73,1)
 • Soliditet, %: 31 (30)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: 0 (–8)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 438,5 (158,4)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 0,45 (–1,53)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 21,18 (23,08)
 • Lost Time Injury: 1 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e november 2020 kl. 13:00 CET.

PDF