Delårsrapport 1 januari–31 mars 2020

Stark men osäker marknad

 • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 348,6 (310,7)
 • EBITDA kvartal 1: MSEK 123,2 (81,6)
 • Resultat före skatt kvartal 1: MSEK 29,0 (1,8)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK 0,61 (0,04)

Händelser under första kvartalet

 • Lågt oljepris och hög produktion ger positiva effekter på kort sikt
 • Svårbedömda långsiktiga effekter till följd av Covid-19
 • P-MAX-fartyget Stena Paris utkontrakterat på 6 månader

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 348,6 (310,7)
 • EBITDA, MSEK 123,2 (81,6)
 • EBITDA, MUSD 12,7 (8,9)
 • Rörelseresultat, MSEK 58,0 (21,2)
 • Resultat före skatt, MSEK 29,0 (1,8)
 • Resultat efter skatt, MSEK 29,0 (1,7)
 • Soliditet, % 29 (31)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –7 (–12)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 398,8 (226,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,61 (0,04)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,99 (24,17)
 • Lost Time Injury 1 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e april 2020 kl. 13:00 CET.

PDF