Goda förhoppningar om stark marknad 2021-2022

Det sägs ibland att det är som mörkast precis innan gryningen. Låt oss hoppas att det stämmer, för nu har det varit mörkt ett bra tag – både bildligt och bokstavligt.

När vi nu närmar oss slutet på 2020 kan vi konstatera att tankmarknaden under de senaste månaderna tyvärr fortsatt precis lika uselt som vi tidigare förutspått. Lägre oljekonsumtion till följd av covid-19, största oljeproduktionsneddragningen av Opec någonsin - och därmed uttag från lager nära konsumtionsländerna - har sedan i somras legat som en tung, blöt filt över efterfrågan på tanktransporter. Och just nu är den svagare än någonsin.

Intjäning produkttanker, spot (tusen USD/dag)

Successiv vändning under 2021

Just nu tror vi faktiskt att ordspråket stämmer. Vår syn på tankmarknadens utveckling framöver är fortsatt positiv. Trots en hel del omvärldsrelaterade osäkerhetsfaktorer tror vi på en successivt allt starkare marknad under det kommande året. Skälen är flera.

Ser vi till efterfrågan på olja kan vi konstatera att konsumtionen, trots en andra våg av covid-19, fortsätter att återhämta sig i relativt god takt. Nu i november uppgick konsumtionen (enligt EIA) till cirka 95,6 miljoner fat per dag. Under kommande vintermånader förväntas den fortsätta öka till cirka 96 miljoner fat per dag. Jämfört med bottennoteringen i april innebär det en rejäl och, givet läget, förhållandevis snabb återhämtning. Den väntas sedan fortsätta stiga, för att under andra halvan av nästa år närma sig 100 miljoner fat per dag, d.v.s. i stort sett samma som före pandemin. Och då ska man också notera att Asien förväntas stå för cirka 75 procent av återhämtningen – vilket innebär längre transporter och ett ökat transportbehov.

Tittar vi i backspegeln på tidigare globala kriser kan vi också konstatera att en tillfällig nedgång i efterfrågan på olja – och i förlängningen även tanktransporter – inte sällan följts av en kraftig, ibland näst intill oproportionerlig, rekyl uppåt. När det väl vänder brukar det vända rejält. Inom tanksjöfarten, precis som inom på andra marknader, spelar ibland psykologin en stor roll. 

Tillväxt i global efterfrågan på olja, 1990–2021E (klicka på bilden för att förstora)

Minskande lagernivåer

Kombinationen av ökad konsumtion av olja och fortsatta ­produktionsbegränsningar gör att de stora lager som byggdes upp under våren nu successivt minskar. Det går kanske inte riktigt i den takt vi tidigare förväntat oss – men utvecklingen går helt klart åt rätt håll och vi förväntar oss att de under första kvartalet 2021 kommer vara nere på femårssnittet. Effekten av det väntas givetvis påverka tankmarknaden positivt.

OECD:s lager jämfört med femårssnittet

Rekordlåg orderbok

Riktigt spännande blir det sedan om vi tittar till utbudssidan. När detta skrivs uppgår den samlade orderboken inom produkttanksegmentet till 6 procent av den totala tankflottan, den lägsta noteringen på 25 år. Det läggs i stort sett fortsatt heller inga nya beställningar, vilket såklart är positivt för marknaden som helhet, nu och på sikt. 

Orderbok i procent av flottan (produkttankers >10K)

Givetvis finns det många frågetecken och osäkerhetsfaktorer – inte minst avseende konsekvenserna av covid-19 och virusets långsiktiga påverkan på världsekonomin. Framstegen i utvecklingen av ett effektivt vaccin mot covid-19 ingjuter dock hopp och framtidstro i ett hårt prövat världssamfund. Det kan sannerligen behövas. 2020 var ett på många sätt tufft och utmanande år. Nu ser vi med försiktig optimism fram emot att ta oss an 2021. Givet utvecklingen på tankmarknaden ser nu både 2021 och 2022 ut att kunna bli riktigt spännande år.

Med det sagt vill vi önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Kim Ullman, VD