INBJUDAN TILL TELEFON-KONFERENS/AUDIO-SÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 29 april 2020, kl 15.00 CEST.

Stena Progress

Delårsrapport Q1 2020 (publiceras den 29 april 2020) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558350
UK: +443333009260
US: +16467224903

Länk till audiocasten
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q1-2020

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2020 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  www.concordiamaritime.com

PDF