INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 13 augusti 2020, kl 15.00 CEST.

Stena Image

Delårsrapport Q2 2020 (publiceras den 13 augusti 2020) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558351
UK: +443333009268
US: +16467224902

Länk till audiocasten
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q2-2020


Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2020 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  www.concordiamaritime.com

PDF