INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 3 november 2020, kl 15.00 CET.Delårsrapport Q3 2020 (publiceras 3 november 2020) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
UK: +443333009032   

SE: +46850558373
US: +16467224903

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q3-2020

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q3 2020 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com

PDF