Coronavirus, varmt väder och hävda sanktioner…

Tankmarknaden har under de senaste dagarna dämpats högst påtagligt. Raterna inom VLCC-segmentet har på bara några dagar gått från USD 40/50,000 till USD 15/20,000 per dag. Utvecklingen inom produkttank följer i princip samma mönster, men inte lika volatilt och på lägre nivåer – d.v.s. från USD 20/25,000 till runt $15,000/dag. 

Nedgången är till stora delar en direkt konsekvens av Corona-virusets framfart i framför allt Kina. Virusets snabba spridning har medfört kraftigt minskade flöden av varor och människor – vilket i sin tur påverkat efterfrågan på såväl olja som tanktransporter. Bara importen av olja till Kina har under den senaste veckan minskat med ca 20 procent.

Utöver viruset och dess effekter (faktiska såväl som psykologiska) bidrar även det för säsongen ovanligt varma vädret i framför allt norra Europa till nedgången. Specifikt inom VLCC-segmentet påverkas marknaden dessutom i någon mån av att USA nu hävt sanktionerna mot det kinesiska rederiet Cosco Dalians tankfartyg. Fartygen utgör drygt 3 procent av den totala globala VLCC-flottan, vilket innebär att utbudssidan nu ökar något.

Utvecklingen den senaste veckan är ett tydligt tecken på hur snabbt det kan svänga på olje- och tankmarknaderna. I december stod VLCC-marknaden i USD 100 000 per dag, för en dryg vecka sedan (samma dag vi publicerade bokslutet för 2019) stod den i ca USD 40 000 per dag – och idag, måndag 10 februari står den i USD 15/20,000 per dag. Vi återkommer ofta till det faktum att tankmarknaden till naturen är volatil. Utvecklingen nu är ett tydligt exempel på hur oförutsägbara händelser snabbt kan förändra förutsättningarna.

Nu hoppas vi att spridningen av Coronaviruset dämpas och att effekterna, hälsomässiga såväl som ekonomiska, därigenom kan begränsas.

Med effekter av Coronaviruset undantagna ser vi en strukturellt fortsatt god efterfrågan på olja och en rekordlåg nettotillväxt i den globala flottan. Och vad gäller oljelagren ligger de fortfarande runt 5-årssnittet. Sammantaget utgör detta goda incitament för en stabil efterfrågan på transporter.

Göteborg i februari

Kim Ullman
Vd