Turbulent oljemarknad ger effekter på tankmarknaden

Det nya Coronaviruset, Covid-19, fortsätter att lamslå världen. Viruset sprids snabbt – med enorma konsekvenser på hela samhället. Även på olje- och tankmarknaden är nu dramatiken stor. Bara för någon dag sedan var oljepriset nere på under 25 USD/fat, det lägsta på 18 år. Det fick i sin tur raterna inom delar av tankmarknaden att skjuta i höjden.

De senaste 10 arbetsdagarna har vi sett hur snabbt det kan svänga på tankmarknaden. Inom VLCC-segmentet gick raterna på kort tid från nivåer runt $25,000 per dag till $200,000/dag. Inom suezmax-segmentet gick de upp till $75-100,000/dag, lite beroende på geografiskt område. Mindre råoljetankers, s.k. Aframaxtankers på kortare distanser (Nordsjön/Mellanöstern) gick upp till ca $60,000/dag. Även inom produktsegmentet gick raterna upp – MR till $25-30,000/dag och de stora produkttankfartygen (LR1&2) till $35-45,000/dag. De senaste dagarna har sedan raterna fallit tillbaka från hypen för att nu ligga runt $130,000/dag inom VLCC-segmentet, $50,000/dag inom suezmaxsegmentet och $20-25,0000/dag inom MR-segmentet.

Oenighet inom Opec+

Bakom utvecklingen ligger ett oljepris i fritt fall. Sedan årsskiftet har oljepriset gått från cirka 70 USD/fat till USD 25 för att idag, mars 20, ligga på 30 USD/fat. Den kraftiga nedgången är ett resultat av oron för efterfrågekonsekvenserna till följd av Coronaviruset, dels Opec+ misslyckade försök att nå enighet kring förslaget om ytterligare produktionsneddragningar. Vid Opec+-mötet 6 mars 2020 motsatte sig Ryssland förslaget, vilket resulterade i att Saudiarabien, mycket oväntat, övergav sin produktionsbegränsning och istället gick in för att öka sina marknadsandelar genom kraftigt sänkta priser till sina kunder. Resultatet blev att oljepriset över en natt föll med 30 procent, det största fallet sedan USA slog tillbaka mot Irak och gick in på Gulfländernas sida i Kuwaitkriget 1991. Och sedan dess har det fortsatt nedåt.

Med ett oljepris på runt 25–30 USD per fat gick det inte att hålla emot privata och statliga oljebolag i konsumtionsländerna att börja lagra upp, inte heller de mer spekulativa köparna (t ex tradingbolag) som köper olja, lägger på lager, säljer på termin och levererar fysiskt senare. Resultatet har blivit en rejält ökad efterfrågan på handel med olja och därmed på tankfartyg. En stor del av de ökade oljevolymerna kommer sannolikt läggas i lager, men en del kommer gå till raffinering och kan därigenom komma att fortsätta bidra till en ökad efterfrågan även på produkttankfartyg. Allt detta som en följd av kraschen i oljemarknaden.

Oförutsägbarhet på längre sikt

Sett till utbud och efterfrågan var vi på väg mot en strukturellt betingad högkonjunktur inom tanksjöfarten. Denna utveckling kom sedan, helt oförutsägbart, av sig till följd av Coronaviruset. Lika oförutsägbar var den kraftiga marknadsuppgången – till följd av oljeprisets totala krasch. Marknaden framöver kan således, i det kortare perspektivet, förbli relativt stark – men av helt andra orsaker än vi tidigare förutspått. I det längre perspektivet går det inte bedöma marknadens utveckling då ingen vet fullödiga effekterna från Coronaviruset.

På concordiamaritime.com kommer vi fortsätta ge regelbundna uppdateringar av marknadsläget. Följ oss gärna där.

Kim Ullman

Vd Concordia Maritime

Utvecklingen på olje- och tankmarknaden Q4 2019 fram till idag
(klicka på diagrammet för stor version– öppnas i nytt fönster)