Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com.

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig att ladda ned i sin helhet som ett PDF-dokument. På bolagets webbplats finns även en sammanfattande webbversion av årsredovisningen tillgänglig att läsa.

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2021. Årsstämman hålls den 28 april 2021.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 ca kl. 14:00 CET.

Läs webbversion

Ladda ner PDF