Concordia Maritime genomför VD-byte

Erik Lewenhaupt tillträder som ny VD för Concordia Maritime per 1/1 2022. Erik efterträder Kim Ullman som har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för att gå i pension.

Erik Lewenhaupt har en lång erfarenhet inom tanksjöfart. Han startade sin tankkarriär i Nordström & Thulin 1996 och anställdes därefter av Stena Bulk, där han varit befraktningschef i både Göteborg och Singapore. Eriks senaste befattning har varit som hållbarhetschef i Stena Line, där han på ett påtagligt sätt medverkat till att göra Stenas färjesjöfart till en av de mest hållbara verksamheterna inom transportsektorn.

Erik tar över efter Kim Ullman, som var med om att starta och etablera Stenas verksamhet inom tanksjöfarten - det som idag är Stena Bulk och Concordia Maritime. Kim Ullman har varit både tongivande och instrumentell i flera avgörande transaktioner. Utöver befattningen som vice VD för Stena Bulk under många år har Kim även varit VD för Stentex, ansvarig för Stena Bulks kontor i Houston och därefter VD för Stena LNG och Stena Weco. Under de senaste åtta åren har han varit VD för Concordia Maritime. 

"Efter 45 år i sjöfartens tjänst har Kim Ullman bestämt sig för att gå i pension. Kim är erkänd i marknaden som en duktig och driven "shipping man" och har som sådan gjort viktiga bidrag i en cyklisk och stundom utmanande marknad. Vi kommer att sakna Kims driftighet, marknadsinsikter och vänskap" säger Carl-Johan Hagman, ordförande i Concordia Maritime, som fortsätter:

”Att nu kunna välkomna Erik Lewenhaupt tillbaka till tanksjöfarten är väldigt roligt. Erik har omfattande erfarenhet inom såväl tanksjöfart som hållbarhet – två helt centrala områden när vi blickar framåt. Vi önskar honom all framgång med att navigera den cykliska och volatila tankmarknaden från sin nya position.”

Denna information är sådan information som Concordia Maritime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2021, kl. 18:15.

PDF