INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING



Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 28 april 2021, kl 15.00 CEST.

Delårsrapport Q1 2021 (publiceras den 28 april 2021) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD

Martin Nerfeldt, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642707
UK: +443333009262
US: 18335268347

Länk till audiocasten
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q1-2021

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2021 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  www.concordiamaritime.com

PDF