Korta störningar ger snabbt effekt på tankmarknaden

Vår tro på en strukturellt driven stärkning av tankmarknaden från och med andra halvåret 2021 är fortsatt intakt. Därutöver ser vi nu även hur korta störningar ger snabba effekter i marknaden. Det indikerar tydligt att vi, trots allt, har en marknad i relativt god balans.

Under den senaste tiden har vi återigen kunnat se hur snabbt det kan svänga på tankmarknaden – på grund av förändringar i tillförseln eller transportflödena av olja. Vi såg det dels under Ever Green-situationen i Suezkanalen, dels i samband med cyberattacken mot Colonial Pipeline, som ströp flödet i oljeledningar mellan mexikanska golfen och den amerikanska östkusten. Nästan hälften av konsumtionen av raffinerade oljeprodukter på östkusten tillgodoses genom dessa ledningar och bara inom loppet av några dagar hade marknaden i Atlanten för produkttankfartyg gått upp med nära 100 procent – för att sedan falla tillbaka igen. Detta samtidigt som den amerikanska ”bilsäsongen” står för dörren. Rädslan för en bristsituation på bensin ledde till långa köer och bensinbrist på cirka 12 00 bensinmackar i södra USA.

Mot en marknad i bättre balans

Vad gäller marknadens mer långsiktiga utveckling tror vi, och många av våra branschkollegor, fortsatt på att marknaden kommer komma tillbaka. Till de främsta drivkrafterna hör stigande oljekonsumtion:

  • Världen konsumerar idag ca 96 miljoner fat per dag – men producerar bara ca 94 miljoner fat per dag.
  • Det är detta som gjort att lagren nu äntligen är nere på den s.k. 5-årsgenomsnittet.
  • För att inte dra ned lagren ytterligare behövs redan nu att produktionen ökar med ca 2 miljoner fat per dag – och det kommer under de närmaste 3 månaderna att komma från Opec+.
  • I tillägg förväntas sedan även oljeefterfrågan gradvis fortsätta att stiga från 96 MBD till 100 MBD nu under andra halvåret 2021.

Vaccination och stimulanspaket

Att vi nu ser en successiv återgång till en mer ”normal” konsumtion av olja beror på utvecklingen i omvärlden. Massvaccineringen mot covid-19 går starkt framåt i många delar av världen och tillsammans med de stimulanspaket som redan har implementerats eller är på väg att göras tillgängliga, driver detta ökad mobilitet, konsumtion och industriell produktion.

Ökat flygande

I USA var antalet flygresenärer i slutet av mars 2021 dubbelt så många jämfört med ett år tidigare. Det är givetvis omöjligt att förutsäga i vilken takt den utvecklingen kommer att fortsätta, men faktum är att nu är vaccinet här och med det kommer många återigen vilja resa och träffas.

Orosmoln

Visst finns där orosmoln – det gör det alltid. Utöver att medföra stort mänskligt lidande tynger även coronapandemins utveckling i Indien återhämtningen i efterfrågan på olja i landet. Därutöver skapar ökade spänningar i Mellanöstern just nu osäkerhet. På tankmarknaden skulle upphävda sanktioner mot iranska tankfartyg kunna medföra att tillgången på transportkapacitet ökar, vilken i någon mån skulle kunna påverka marknadsraterna.

Än starkare 2022

Prognoser för 2022 tyder på ytterligare marknadsförbättringar, drivet av en fortsatt ökad efterfrågan på olja och därigenom även på tanktransporter. Efterfrågan på råolja och produkttankfartyg förväntas under 2022 öka med 4–5 procent för att återgå till strax över 2019-nivån. Samtidigt förväntas tillväxten i tankflottan vara låg. Under de senaste veckorna har vi kunnat se en ökad beställning av framför allt containerfartyg – men fortfarande beställs väldigt få nya tankbåtar. Den ökade efterfrågan på varvskapacitet har nu medfört att leveranstiderna ökat. Om det normalt tar 1,5 år att få ett fartyg levererat (efter beställning), tar det nu 2-2,5 år. Sammantaget kommer detta sannolikt bidra till att förlänga den starka marknad vi, och många andra, nu ser framför oss.

Precis som med pandemin gäller det alltså att hålla i och hålla ut. Runt hörnet väntar bättre tider.

Kim Ullman

VD