Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande ”Delårsrapport 1 januari–30 september 2021”

Concordia Maritime publicerar en rättelse gällande pressmeddelandet ”Delårsrapport 1 januari–30 september 2021” som offentliggjordes idag den 3 november 2021 kl 13:00 CET. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR).

Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 13:00 CET.

PDF