Avyttring av P-MAX-fartyg i linje med bankavtal

Concordia Maritime har ingått kontrakt avseende försäljning av P-MAX-fartyget Stena Perros (65,000 dwt, byggt 2007). Köpare är ett oljebolag med verksamhet i Afrika och leverans beräknas ske under slutet av januari.

Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om ca 1,4 MUSD. Överskottet kommer att användas till accelererad amortering på lån och därigenom stärka bolaget på längre sikt. Köpeskillingen ligger dock under bokfört värde och tidigare värdering. Köpeskillingen har påverkats av att fartyget säljs i odockat skick samt en fortsatt låg spotmarknad. En planerad 5-års-dockning för Stena Perros var schemalagd för fjärde kvartalet 2022.

”Trots existerande charteravtal medför den fortsatt svaga tankmarknaden utmaningar för Concordia Maritime. Försäljningen av Stena Perros görs för att förbättra bolagets finansiella ställning och ligger i linje med det bankavtal som ingicks under hösten 2021. Ytterligare försäljningar framöver kan inte uteslutas om vi inte ser en snabb återhämtning på marknaden för tanktransporter”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Lewenhaupt                                                                                    
VD, Concordia Maritime AB                                     
0704-855 188   
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com              

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2022 16:30 CET.

PDF