Ny Market update: oktober 2022

  • Historiskt starka rater inom råolje- och produkttank
  • Höga fartygsvärden
  • Begränsad nybyggnation

Concordia Maritime har publicerat en ny market update. Rapporten finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

Ambitionen är att publicera en uppdaterad rapport i början av varje månad. Rapporten publiceras på engelska.

Market update October 2022