Concordia Maritime lanserar webbquiz tillsammans med Håll Sverige Rent

I våras etablerade Concordia Maritime ett samarbete med den ideella organisationen Håll Sverige Rent och under hösten anordnades en skräpplockardag i Göteborg. Nu lanseras ett webbquiz med den gemensamma målsättningen att upplysa och sprida kunskap kring den marina nedskräpningen och dess konsekvenser för miljön.

Eftersom Concordia Maritimes verksamhet är baserad till havs är engagemanget för den marina nedskräpningen stort. Världshaven håller i snabb takt på att fyllas av skräp och det är ett av vår tids största miljöproblem. Om ingenting görs nu kommer det finnas mer plast än fisk i havet år 2050. I webbquizet, som finns tillgängligt via både Concordia Maritimes och Håll Sverige Rents hemsidor och sociala kanaler kan man testa sina kunskaper om skräp i havet. Här kan man också lära sig mer om det farligaste skräpet för djur i havet och vad som är den största källan till mikroplast i haven. Dessutom finns mer information via en länk till en internationell kunskapsbank.

Länk till webbquiz:
https://www.concordiamaritime.se/sv/hallbarhet/samhallsengagemang/for-ett-renare-hav/
 

”För oss är det viktigt att sprida kunskap och få fler att bli uppmärksammade på vad nedskräpningen innebär för våra hav och vår miljö. Vi är glada över samarbetet med Håll Sverige Rent och hoppas att så många som möjligt vill göra webbquizet och dessutom sprida det vidare”, säger Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime.

För mer information, v.v. kontakta: 

Kim Ullman
VD
Concordia Maritime  
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003  
kim.ullman@concordiamaritime.com  
Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
ola.helgesson@concordiamaritime.com

Joakim Brodahl
Verksamhetschef
Håll Sverige Rent
Tel 08 505 263 00
Mobil 070 728 64 50
joakim.brodahl@hsr.se

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com  

PDF