Nyheter och pressmeddelanden

Nyhet 2022-06-03

Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slut...

Läs artikelnPressmeddelande 2017-12-12

Fortsatta satsningar inom produkttank-segmentet - Positionering inför förväntat starkare marknad

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-11-09

Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-10-30

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-10-04

Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-09-11

Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-15

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-08

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-06-29

Concordia Maritime tecknar tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Pressinformation från årsstämma den 25 april 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-21

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av två ECO MR-fartyg (50%)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-18

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-28

ConcordiaMaritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-02-14

Concordia Maritime tecknar tredje sale & leaseback-avtal - nu avseende IMOIIMAX-tankern Stena Important

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-31

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2016

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-26

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: