Nyheter och pressmeddelanden

Nyhet 2022-06-03

Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slut...

Läs artikelnPressmeddelande 2018-12-18

Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-12-14

Concordia Maritime lanserar webbquiz tillsammans med Håll Sverige Rent

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-11-08

Delårsrapport 1 januari–30 september 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-11-05

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-10-22

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-10-09

Concordia Maritime arrangerade lyckad skräpplockningsaktivitet i Långedrag

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-09-06

Förlängd utbefraktning av P-MAX-tankern Stena Provence

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-08-14

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-08-06

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-07-25

Stärkta positioner på volatil marknad

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-05-25

Concordia Maritime stärker sin position inom råoljetanksegmentet

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-24

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 24 april 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-24

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-20

Concordia Maritime ökar engagemanget för renare hav

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-18

Concordia Maritime samarbetar med Havsmiljöinstitutet för mätning av mikroplast i världshaven

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-16

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-03-22

Kallelse till årsstämma

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-03-22

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-02-27

Concordia Maritime ansluter sig till World Ocean Council för hållbar sjöfart

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-01-30

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-01-22

TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-01-10

Fortsatt positionering inför förväntad marknadsuppgång

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: