Nyheter och pressmeddelanden

Nyhet 2022-06-03

Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slut...

Läs artikelnPressmeddelande 2021-11-15

Concordia Maritime genomför VD-byte

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-11-03

Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande ”Delårsrapport 1 januari–30 september 2021”

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-11-03

Delårsrapport 1 januari–30 september 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-10-28

Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-10-05

Principöverenskommelsen med långivande banker fullföljs – Concordia Maritime ingår avtal avseende nya lånevillkor

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-31

Concordia Maritime utnyttjar köpoptioner och avyttrar IMOIIMAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-12

Beslut vid extra bolagsstämma i Concordia Maritime

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-12

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-08-09

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-07-12

Kallelse till extra bolagsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-07-12

Åtgärder som syftar till att stärka Concordia Maritimes finansiella ställning och likviditet

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-04-28

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-04-28

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-04-21

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-03-24

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-03-19

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-01-28

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2021-01-20

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS / AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: