Nyheter och pressmeddelanden

Nyhet 2022-06-03

Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slut...

Läs artikeln



Pressmeddelande 2015-12-28

Concordia Maritime tecknar 2-årigt tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-11-24

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av MR-fartyg (eco-design)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-11-11

Delårsrapport 1 januari–30 september 2015

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-10-28

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-10-26

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2016

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-10-15

Concordia Maritime tar leverans av IMOIIMAX-fartyget Stena Important

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-09-28

Concordia Maritime deltar på Capital Links “Shipping, Marine Services & Offshore Forum”

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-09-15

Förnyade kontrakt för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-08-21

Concordia Maritimes VD köper fler aktier

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-08-13

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2015

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-08-05

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-30

Pressinformation från årsstämma 28 april 2015 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-28

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2015

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-20

Inbjudan till telefonkonferens/audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-14

Concordia Maritimes IMOIIMAX-tanker Stena Image döpt i Guangzhou

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-08

Concordia Maritime tar leverans av nästa generations kemikalie- och produkttanker

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-07

Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2014 på webben

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-03-25

Kallelse till årsstämma 2015 i Concordia Maritime AB (publ.)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-02-19

12-månaders rapport 1 januari – 31 december 2014

Stark marknadsutveckling under kvartalet

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-02-19

Concordia Maritime ökar exponeringen i råoljesegmentet

Concordia Maritime tecknar nytt avtal om 50 procent charter av ytterligare en Suezmax-tanker i det intressanta Suezmax-segmentet.

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-02-05

Inbjudan till telefonkonferens/­audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 19 februari 2015, kl 15.30 CET.

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: