Nyheter och pressmeddelanden

Nyhet 2022-06-03

Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slut...

Läs artikelnPressmeddelande 2020-12-11

Concordia Maritime utser ny CFO

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-11-20

Concordia Maritimes CFO lämnar sin tjänst

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-11-03

Delårsrapport 1 januari–30 september 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-10-29

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-08-13

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-08-07

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-29

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 29 april 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-29

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-23

INBJUDAN TILL TELEFON-KONFERENS/AUDIO-SÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-16

Concordia Maritime möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 29 april 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-03-20

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-03-20

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-01-30

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-01-23

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: